5. DIVIZIJA

    LEŽEĆA KERAMIKA, PRIRODNI KAMEN, KOMPOZITNI KAMEN MOZAIK

    LEPKOVI NA BAZI CEMENTA SA DODACIMA I LATEX NA VODENOJ BAZI ZA ENTERIJER I EKSTERIJER
    SPECIJALNI CEMENTNI, JEDNOKOMPONENTNI LEPKOVI SA DODATKOM PRAŠKASTIH SMOLA ZA ENTERIJERE
    I EKSTERIJERE

    SPECIJALNI LEPKOVI ZA PODLOGE NA BAZI GIPSA
    SPECIJALNI DVOKOMPONENTNI CEMENTNI LEPKOVI
    GOTOVI LEPKOVI OD SINTETIČKIH SMOLA
    FUGE PODNIH I ZIDNIH PLOČICA

    CEMENTNI LEPKOVI SA DODACIMA ZA FUGE, LATEX LEPKOVI NA VODENOJ BAZI
    AGENSI NA KISELOJ BAZI ZA ČIŠĆENJE KERAMIKE
    EPOKSIDNI LEPAK ZA FUGE
    LEPKOVI ZA SPOJEVE

    LEPKOVI ZA SPOJEVE I PRAJMERI
    DRVENI PODOVI

    LEPKOVI ZA DRVO I PRAJMERI
    TERMOIZOLACIJE

    VEZIVA ZA ZATVORENE IZOLACIONE SISTEME
    PRIPREMA PODLOGE

    BRZOSUŠEĆA SREDSTVA ZA RAVNJANJE
    SAMORAVNJAJUĆI MALTERI I RAVNAJUĆI SLOJEVI
    RAVNJAJUĆI I UČVRŠĆUJUĆI PRAJMERI
    AKUSTIČNA IZOLACIJA

    AKUSTIČNA IZOLACIJA ZA PODOVE
    AKUSTIČNA IZOLACIJA ZA „SENDVIČ“ ZIDOVE OD OPEKE, ZA RABIC KONTRUKCIJE I SENDVIČE
    SA GIPSANIM PLOČAMA

    AKUSTIČNA IZOLACIJA ZA PREFABRIKOVANE ZIDOVE
    PRIPREMA PODLOGE

    HIDROIZOLACIONI CEMENTNI FLEKSIBILNI PREMAZI
    TEČNI HIDROIZOLACIONI MATERIJALI ZA KUPATILA I KUHINJE
    VODONEPROPUSNI ZAŠTITNI PRAJMERI
    DOPUNSKI PROIZVODI

    LEPLJIVI MALTERI ZA LAKE BLOKOVE I BRZOVEZUJUĆI CEMENTI