4. DIVIZIJA - 2. LINIJA

    HIDROIZOLACIJA

    HIDROIZOLACIONI CEMENTI I MALTERI, TEČNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA
    HIDROIZOLCIONI MALTERI I LEPKOVI
    TEČNI PROIZVODI ZA KUPATILA I KUHINJE
    OBNOVA BETONA - NESTEŽUĆI MALTERI ZA OBNOVU BETONA
    ZAŠTITA I DEKORACIJA BETONA

    ZAŠTITNE ANTIKARBONANTNE I DEKORATIVNE BOJE ZA BETON
    OTPRAŠUJUĆE NETOKSIČNE BOJE I PREMAZI ZA BETON POGODNE ZA PROSOTORIJE ZA HRANU
    ZAŠTITA UPIJAJUĆIH PODLOGA - VODOOTPORNA ZAŠTITA
    POBOLJŠAVANJE OSOBINA MALTERA I BETONA

    VEZUJUĆI AGENSI I SMOLE ZA POBOLJŠAVANJE FLEKSIBILNOSTI
    ADITIVI ZA BETON I MALTERE
    ZAŠTITA OPLATE ZA ŠALOVANJE
    VEZIVA SREDSTVA - VEZIVA I TRAKE ZA SPOJEVE
    PRIPREMA PODLOGE KAO ZAVRŠNOG SLOJA - RAVNJAJUĆI PREMAZI ZA IZOLACIONE PANELE I ŠUPLJE
    BETONSKE BLOKOVE