4. DIVIZIJA - 1. LINIJA

    ZAŠTITA OD VLAGE - MALTERI ZA ZAŠTITU OD VODE I VLAGE I ZA RESTAURACIJU ZIDANIH OBJEKATA
    ZAŠTITA I DEKORACIJA - VISOKO TRANSPARENTNI ZAŠTITNI PREMAZI ZA UNUTRAŠNJE I SPOLJNE ZIDOVE,
    MALTERI ZA REPARACIJU
    OJAČANJE