3. DIVIZIJA

3.1

TEČNI PROIZVODI ZA OBNOVU (SKIDANJE, ENKAPSULACIJU I POKRIVANJE) AZBEST CEMENTNIH PLOČA
3.2 HIDROIZOLACIJE, ADHEZIVI
3.3 TEČNI ANTIKOROZIVNI PREMAZI, ZAPTIVNE SMESE I HIDROIZOLACIONE MEMBRANE
3.4 PRAJMERI I BITUMENSKE HIDRIOZOLACIONE TEČNOSTI
3.5 ZAŠTITA BOJE NA BAZI VODE I RASTVARAČI ZA BITUMENSKU HIDROIZOLACIJU
3.6 BITUMENSKI MASTIKSI I ZAPTIVAČI