2. DIVIZIJA - 1. LINIJA

2.1.1 SAMOLEPLJIVE, TANKE, OJAČANE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE
2.1.2 SAMOLEPLJIVE, TANKE, OJAČANE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE ISPOD CREPA
2.1.3 SAMOLEPLJIVE, TANKE, HIDROIZOLACIONE MEMBRANE BEZ OJAČANJA
2.1.4 ZAGREVANJEM SAMOLEPLJIVE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE
2.1.5 ZAGREVANJEM SAMOLEPLJIVE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE ZA PARNE BRANE, SA LICEM PRESVUČENIM TERMIČKI LEPLJIVIM DELOVIMA ZA POSTAVLJANJE TERMOIZOLACIJE
2.1.6 ZAGREVANJEM SAMOLEPLJIVE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE SA DELOVIMA NA DONJOJ STRANI ZA RESTAURACIJU RAVNIH I KOSIH KROVOVA SA ISKLOBUČENOM HIDROIZOLACIJOM