1. DIVIZIJA - 3. LINIJA

1.3.1 HIDROIZOLACIONE PAROPROPUSNE MEMBRANE OD POLIMERBITUMENA ZA KROVOVE SA CREPOM
1.3.2 SINTETIČKE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE VISOKO PAROPROPUSNE ZA VENTILIRANJE KROVOVA SA CREPOM
1.3.3 SINTETIČKE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE VISOKO PAROPROPUSNE ZA VENTILIRANJE KROVOVA SA CREPOM
1.3.4 SINTETIČKE PLOČE ZA PARNU BRANU