1. DIVIZIJA - 1. LINIJA

1.1.1 KOMPOZITNE VIŠESLOJNE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE
1.1.2 ELASTOMERNE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE
1.1.3 ELASTOMERNE I CO-POLIMER POLIOLEFINSKE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE
1.1.4 ELASTOPLASTOMERNE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE
1.1.5 PLASTOMERNE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE
1.1.8.1 SPECIJALNE ELATOPLASTOMERNE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE PARNE BRANE
1.1.8.2 SPECIJALNE KOMPLEMENTARNE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE
1.1.8.3 SPECIJALNE ELASTOPLASTOMERNE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE ZA KROVNE BAŠTE
1.1.8.4 SPECIJALNE ELASTOPLASTOMERNE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE ZA TEMELJNE ZIDOVE, KROVNE BAŠTE, PODRUME I TERASE
1.1.9.1 SPECIJALNE ELASTOMERNE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE ZA ZAŠTITU OD ELEKTRO-SMOGA
1.1.9.2 SPECIJALNE ELASTOPLASTOMERNE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE ZA ZAŠTITU OD RADONA
1.1.9.3 SPECIJALNE ELASTOPLASTOMERNE SAMOLEPLJIVE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE ZAŠTIĆENE PROTIVPOŽARNOM FOLIJOM
1.1.9.4 ELASTOPLASTOMERNE SAMOLEPLJIVE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE ZAŠTIĆENE PROTIVPOŽARNIM ŠKRILJCIMA
1.1.9.5 SPECIJALNE ELASTOPLASTOMERNE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE ZA ELEKTROINSTALACIJE I ANTIKOROZIJU
1.1.9.6 SPECIJALNE ELASTOPLASTOMERNE HIDROIZOLACIONE MEMBRANE ZA SMANJENJE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U DEKORACIJI I RAZVOJU DIZAJNA KROVA
Pomoćni
materijal
PROTEFON