Proizvodi

PRVA DIVIZIJA
Prva linija Druga linija Treca linija
Polimerbitumenske hidroizolacione membrane. Pomoćni materijal. Samolepljive, termički samolepljive i termički samolepljive hidroizolacione polimerbitumenske membrane. Sintetičke hidroizolacione membrane i geomembrane.
DRUGA DIVIZIJA
Prva linija Druga linija
Termoizolacija u rolnama i panelima spojena polimerbitumenskim trakama i termoizolacija u panelima. Akustična izolacija.
TREĆA DIVIZIJA
Tečni proizvodi za rekonstrukciju azbest-cementnih tabli, prajmeri, tečna hidroizolacija, boje, bitumenozni mastiks za izolacione panele, zaptivne smese.
ČETVRTA DIVIZIJA
Prva linija Druga linija
Malteri protiv vlage iz vazduha, završni slojevi za restauraciju starih i obovu modernih objekata. Vodootporni cementi, malteri otporni na stezanje i zaštitni slojevi za beton i zidane objekte .
PETA DIVIZIJA
Proizvodi za keramičke pločice, prirodni kamen, vestački kamen, mozaik, drvo.