Prednosti i opis sistema

• hidroizolaciona, antikorozivna zaštita ili završni sloj
• brzo vreme nanošenja (jedan čovek za 1h 250 m²)
• kratko vreme stvrdnjavanja (maksimalno 10 s)
• nanosi se na sve građevinske materijale
• nanosi se u tankom sloju (2-3 mm)
• sloj debljine 2 mm omogućava maksimalnu vodonepropustljivost i postojanost površine
• površina je kompaktna bez obzira na broj nanetih slojeva
• otporan je na habanje, nema šavova na površini i premošćuje pukotine
• izuzetna hemijska otpornost
• dvokomponentni sistem koji eliminiše potrebu za višeslojnim rešenjima
• 35 sekundi posle nanošenja po tretiranoj površini se može hodati
• posle 1 h po tretiranoj površini mogu se kretati vozila
• izuzetno ekološki bezbedan
• garancija 15 godina
• izuzetne fizičke krakteristike materijala:
   • tvrdoća po Šoru 95 A
   • otpornost na rastezanje 14 MPa
   • otpornost na kidanje 38,2 N/mm²
   • sila istezanja 300-500 %
   • prionljivost na metalnoj podlozi 1,2-1,4 P
   • prionljivost na betonskoj podlozi 1,3-1,5 P
   • otpor abrazivnom trošenju 0,07 mkm
   • otpornost na niskim temperaturama -50 °C
     *Vrednosti po ASTM (American Society for Testing and Materials)

Atest IMS instituta Beograd