Oprema za nanošenje sistema

Mašina
Displej mašine

Ključna osobina ovog sistema je da se nanosi isključivo visokopritisnim (maksimalni pritisak 240 bar), visokotemperaturnim kompresorom sa pištoljem, u kojem se, pod visokim pritiskom i na visokoj temperaturi, komponente POLYUREA sistema mešaju.

Kamion sa mašinom i opremom
Oprema

Ceo sistem za izvođenje je smešten u kamionu, a sa mestom nanošenja je povezan crevom odgovarajuće dužine, što sistem čini potpuno bezbednim za okolinu i radnike.

Oprema za nanošenje sistema se sastoji iz:

  visokopritisnog kompresora GUSMER - EUROPE tip H-20/5-GE Pro-FP  
  vazdušnog kompresora  
  dve transfer pumpe  
  generatora el.energije snage 45 kw  

Doziranjem i mešanjem komponenti A i B upravlja kompjuter u postupku vrućeg prskanja specijalnim pištoljem na pripremljenu podlogu.

Pištolj