Opis sistema

Stambeni objekat, Ripanj 2005.

POLYUREA industrijski pod

Stambeni objekat, Ripanj 2005.
Koncept POLYUREA elastomer sprej sistema je osmišljen od strane Texaco Chemical Company (Hundsman korporacija), SAD. Ova nova tehnologija se primenjuje od devedesith godina XX veka, i zasniva se na reakciji komponeneti izocijanata (RUBINATE) i amina (JEFFAMINE) koje jedino mešanjem u visokopritisnom kompresoru čine POLYUREA elastomerni sistem. Ključna prednost POLYUREA sprej sistema je da je reakcija amin/izocijanat veoma brza, predvidljiva i konzistentna. Zbog izuzetnih karakteristika ima vrlo široku primenu.

POLYUREA sistem je dvokomponentna 100% čvrsta, čista aromatična polyurea. Sistem je karakterističan jer može biti hidroizolaciona ili antikorozivna zaštita kod temelja zgrada, bazena, cevovoda, mostova, a može biti i završni sloj podova, zidova ili krovova na objektima različite namene: mlekare, pekare, hladnjače rafinerije, rezerovoari za vodu, garaže i parkinzi.

Nanosi se na razne podloge: beton, čelik, drvo, metal, plastika, bitumenske podloge, staklo, salonit, crep, geotekstilna nepletena vlakna, poliuretan i td.

Sistem je tečna folija na bazi polyurea tečne smole, gustine je tečnosti, otporan na habanje, premošćuje pukotine i nema šavova, samorazlivajući je i prati izgled i oblik podloge.

POLYUREA dvokomponentni sistem se prska visokopritisnim i visokotemperaturnim GUSMER EUROPE kompresorom - tip H-20/35-GE Pro-FP. Doziranjem i mešanjem komponenti A i B upravlja kompjuter u postupku vrućeg prskanja specijalnim pištoljem na pripremljenu podlogu.

Nanosi se u dva unakrsna tanka sloja. Srednja debljina završnog sloja, bez obzira na funkciju, je 2-3 mm. Osnovna boja je siva. Boja POLYUREA-e, pod uticajem sunčevih zraka, nije postojana, a u zatvorenim prostorijama se neujednačeno prelama. Kao završni koloritni sloj preporučuje se pigmentisana, dvokomponentna alifatična, poliuretanska boja - topcoat. Boja se nanosi na sloj POLYUREA-e valjkom u dva sloja. Debljina oba sloja boje je 0,2 mm. Postoji mogućnost izbora boja iz palete RAL color.

Zoo vrt Beč 2005.

Ekološke karakteristike

Poliurea sistem, nastao vezivanjem svojih komponenti pod visokim pritiskom, je kao gotov sistem potpuno bezbedan za životnu sredinu. Pojedinačne komponente u specifičnoj hemijskoj reakciji gube sve eventualne ekološki nezadovoljavajuće osobine.