O nama

Preduzeće KOVEX d.o.o Beograd je osnovano 1990.godine. Osnovu delatnosti čini trgovina hidroizolacionim materijalima i proizvodnja i ugradnja POLYUREA elastomernog sprej sistema kao hidroizolacione, antikorozivne zaštite i industrujskog poda. Od 2000. god. Kovex je eksluzivni zastupnik i distributer za Srbiju hidroizolacionih materijala proizvođača INDEX - Verona, Italija.U saradnji sa firmom INDEX S.p.A KOVEX realizuje svoje aktivnosti:

1. Prodaja materijala na veliko
2. Rešavanje hidroizolacionih sistema Index-ovim proizvodima na novim objektima i sanaciji postojećih objekata

INDEX iz Verone je svetski lider u proizvodnji visokokvalitetnih hidroizolacoinih materijala. Ima dve svoje fabrike u Italiji (Verona) i u Americi (Arkanzas). Ima filijale u svim većim zemljama na pet kontinenata i više od 90 distributera širom sveta. Kroz inženjerski sektor prodaje, proizvodne linije i know-how u SAD, Japanu i Kini, INDEX mnogo investira u istraživanje, razvoj i politiku kontinuiranog inoviranja i unapređenja. Fabrika Index dnevno proizvodi oko 180.000 - 200.000 m² hidroizolacionih membrana. Od 1978. godine, od kada fabrika postoji, ugrađeno je više od 750 miliona m² hidroizolacionih membrana u oko 100 zemalja sveta, na vrlo značajnim građevinama i konstrukcijama u Italiji i u svetu.
INDEX je 1993.god. od strane BVQI (Bureau Veritas Quality International) dobio ISO 9001 SERTIFIKAT - najširi standard za kvalitet proizvoda i usluga poznat kao TOTAL QUALITY. Svi proizvodi zadovoljavaju i zahteve UNI EN ISO 14001 STANDARDA koji obuhvata sistem zahteva za očuvanje životne sredine.

Proizvođač materijala daje garanciju 10 (deset) godina za štetu izazvanu greškom u proizvodnji, samo za propisno ugrađen materijal po pravilima i uputstvima koja su propisana od strane INDEX-a.
 
Do sada je u Srbiji ugrađeno više od 500.000 m² Indexovih membrana na objektima visoko i niskogradnje. Svi INDEX-ovi proizvodi, koji se distribuiraju na srpskom tržištu, proizvedeni su u Veroni, uvoze se direktno iz Italije i zadovoljavaju sve standarde Evropske unije po pitanju kvaliteta proizvoda kao i načina pakovanja i obeležavanja. Veliki broj proizvoda atestiran je od svetski priznatih instituta, a svi u Srbiji ugrađeni INDEX proizvodi su atestirani u IMS Institutu, Institutu za puteve i Institutu Kirilo Savić.

Kompletan Index proizvodni program je raspoređen u pet divizija.

Od 2005. godine KOVEX je izvođač najsavremenijeg materijala u građevinarstvu - POLYUREA sprej sistema koji se isključivo nanosi visokopritisnim i visokotemperaturnim kompresorom. KOVEX poseduje visokopritisni i visokotemeperaturni GUSMER - EUROPE kompresor (tip H-20/5-GE Pro-FP). Pritisak koji razvija ovaj tip kompresora je 240 bar-a.

KOVEX-ov tim radnika je od strane GUSMER-a obučen za rad na kompresoru. Komponente sistema se uvoze, a KOVEX ostvaruje saradnju sa izvođačima POLYUREA sistema iz Evrope (Austrija, Italija).

POLYUREA sistem je dvokomponentan sistem (komponenta A-izocijanat, komponenta B-amin). Sistem je tečna folija, nanosi se na različite podloge u tankom sloju (2-3 mm) i prati izgled i oblik podloge, a može biti hidroizolacina zaštita, antikorozivna zaštita ili završni sloj. Po karakteristikama sistem je izuzetan za industrijske podove, a ima i vrlo široku primenu u građevinarstvu, avio industriji i auto industriji, prvenstveno u SAD a sve više u Evropi i Aziji.