Reference

PROTEADUO TRIARMATO 5 mm
- most "Ostružnica" 9.300 m²

PROTEADUO TRIARMATO 4 mm
• most "Kominske bare" 1.600 m²
• nadvožnjaci 3 i 19 Dobanovci 4.370 m²
• hidrotehnički čvor "Julino brdo" 4.970 m²
• silos Sremska Mitrovica (sanacija krova) 1.450 m²
• most na Savi kod Šapca 11.000 m²
• razni objekti 3.670 m²

PROTEADUO POLYESTER 4 mm
• hidrotehnički čvor "Julino brdo" 4.800 m²

MINERAL PROTEADUO TRIARAMATO
• most "Kominske bare" 2.116 m²
• razni objekti 2.870 m²

TESTUDO SPUNBOND 30/4 mm
• most "Avalica" (kružni avalski put) 680 m²
• most "Rača" 500 m²
• železnički nadvožnjak kod Pančevačkog mosta 710 m²
• "Bračin most" kod Ražnja na auto-putu E-75 2.120 m²
• sva mosta na Đerdapskoj klisuri 1.700 m²
• betonski vijadukt na E-75 (Lasta kružni put) 2.570 m²
• drumski most "Mijatovac 1" na Velikoj Moravi E-75 2.000 m²
• razni objekti 6.330 m²

TESTUDO SPUNBOND 30/5 mm
• tunel "Lipak" Beograd 32.510 m²
• vijadukt na E-75 (Lasta kružni put) 9.700 m²
• nadvožnjak kod Leskovca 3.690 m²
• radovi na E-80 (Niš - Dimitrovgrad) 2.300 m²
• most na Mlavi kod Požarevca 1.900 m²
• nadvožnjak na auto-putu Beograd - Novi Sad 650 m²
• most "Timok" (Dunavska magistrala) 810 m²
• drumski most "Mijatovac 2" na Velikoj Moravi E-75 2.250 m²
• most "Mediana" Niš 3.500 m²
• razni objekti 5.520 m²

TESTUDO SPUNBOND 20/4 mm
• razni radovi na vojnim objektima 2.740 m²
• razni objekti 2.740 m²

VAPORDIFFUSER
• poslovna zgrada Elektroistok-a Beograd 600 m²
• Omnikomerc (zgrada, servis, magacin) 375m²
• kolektor Vodovoda Beograd 970 m²
• Crkva Svetog Marka Ulcinj 562 m²
• Hotel "Novi merkur" V.Banja 285 m²
• Dom zdravlja Barajevo (sanacija krova) 923 m²
• sanacije krovova 1.312 m²
• hotel "Selters" 1.500 m²
• razni objekti 1.427 m²

MINERAL NOVA 4,5 mm
• Pposlovna zgrada Elektroistok-a Beograd 540m²
• razni radovi na vojnim objektima 1.250m²
• Omnikomerc (zgrada, servis, magacin) 960m²
• kolektor Vodovoda Beograd 670m²
• Razni objekti 1.330 m²

Tunel "Lipak"
Most "Ostružnica" 2004.

Most "Šabac" 2005.

Rezervoari za vodu, Beograd 2004.

Most "Mijatovac"

Stambeni objekat, Beograd 2005.

Stambeni objekat, Beograd 2005.